<
074-757-6699
����� �����
���������

ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית  


שירות הלקוחות של דיילי סייל – בהודעה בעל פה בטלפון מס'  074-7576699 בימים א' – ה' בין השעות 09:00 -17:00

בדואר אלקטרוני ×œ×›×ª×•×‘ת internet@dailysale.co.il

הודעה בעל פה ×©× ×™×ª×Ÿ למסור במקום העסק בכתובת המשור 13 טבריה.

בדואר רשום ×œ×›×ª×•×‘ת המשור 13 טבריה. ת.ד 484 

בהודעה בכתב ×‘אמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה

בשדה הערות יפרט הצרכן את תעודת הזהות ואת מספר ההזמנה שאותה מבקש המרכן לבטל

 

החלף